Εξειδικευμένος Εξοπλισμός
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Access Points, Routers, Switches, Κεραίες, Κάμερες, Τηλεφωνία, Λύσεις για ξενοδοχεία

DIGITALARK IKE
3ης Σεπτεμβρίου 144
11251 Αθήνα, GR-A1
Δευτέρα με Παρασκευή: 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.

Get Directions